صفحه خانگی|افزودن به علاقه مندی ها
 
 
تبلیغات
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

لیست دانشگاههای ترکیه مورد تائید وزارت علوم

توسط: TabaElm در 23 اسفند 1390

لیست دانشگاههای ترکیه مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌‌الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی‌ تركیه، گروه‌ یك‌ (ممتاز)، براي‌ كلیه‌ دوره‌های‌ تحصیلی


1- Ege Üniversitesi (Aegean University)


2- Anadolu Üniversitesi (Anatolia University)


3- Ankara Üniversitesi (Ankara University)


4- Atatürk Üniversitesi (Ataturk University)


5- Boğaziçi Üniversitesi (Bogazici University)


6- Cukurova Üniversitesi (Cukurova University)


7- Dokuz Eylül Üniversitesi (Dokuz Eylul University)


8- Gazi Üniversitesi (Gazi University Ankara)


9- Hacettepe Üniversitesi (Hacettepe University)


10- İstanbul Teknik Üniversitesi (Istanbul Technical University)


11- İstanbul Üniversitesi (Istanbul University)


12- Marmara Üniversitesi (Marmara University)


13- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara (Middle East Technical University)


14- Mimar Sinan Üniversitesi (Mimar Sinan University)


15- Yıldız Teknik Üniversitesi (Yilidiz Technical University)


16- Bilkent Üniversitesi (Bilkent University)


17- Karadeniz Teknik Üniversitesi (Karadeniz University of Technology)


 

 

ب( دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی‌ تركیه، گروه‌ دو (خوب.(

 

كلیه‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی‌ كه‌ مورد تایید شورای‌ آموزش‌ عالی‌(YÖK)  كشور تركیه‌ می باشند، صرفاً‌ تاسطح‌ كارشناسی‌ ارزشیابی می‌شود.

 

ارزشیابی مقاطع‌ بالاتر این‌ گروه‌ از دانشگاه‌ها براساس‌ تبصره‌های بند 3 و 5 مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد.

 

تبصره: مدارك‌ موضوع‌ بند 3 (Yuksek Lisans Diplomasi (Master)) از مراكز آموزش‌ عالی‌ كه‌ نامشان‌ در فهرست‌ دانشگاه‌های‌ گروه‌ یك‌ آورده‌ نشده‌ و مورد تاييد شورای آموزش عالی (YÖK) کشور ترکيه می باشد با شرط‌ داشتن‌ معدل‌ 3 از 4 به‌ همراه‌ ارایه‌ یك‌ مقاله‌ علمی‌ از رساله‌ دوره‌ كارشناسی‌ ارشد در نشریات‌معتبربا نمايه بين المللي،"كارشناسی‌ ارشد" ارزشیابی‌ مي‌شود.

 

تبصره: مدارك‌ موضوع‌ بند 5 ((Doktora (Ph.D.)از مراكز آموزش‌ عالی‌ كه‌ نامشان‌ در فهرست‌ دانشگاه‌های‌ گروه‌ یك‌ آورده‌ نشده‌ است و مورد تاييد شورای آموزش عالی (YÖK) کشور ترکيه می باشد به‌ شرط‌ داشتن‌ معدل‌ 3 از 4 همراه‌ با ارایه‌ یك‌ مقاله‌ علمی‌ با از پایان‌ نامه‌ دوره‌ دكترا در نشریات‌معتبر نمايه شده بین‌المللی‌ غیر محلی )غیر از ایران‌ و كشور محل‌ تحصیل)، "دكترا" ارزشیابی‌ مي‌شود.

 

 

 

همکاری با دانشگاههای معتبر ترکیه  دانشگاههای معتبر ترکیههمکاری با دانشگاههای معتبر ترکیههمکاری با دانشگاههای معتبر ترکیههمکاری با دانشگاههای معتبر ترکیه همکاری با دانشگاههای معتبر ترکیه